• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Νόμος 3801/2009

 Σχετικά Άρθρα

Κεφάλαιο Δ. Θέματα μεταναστευτικής πολιτικής

Άρθρο 43. Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση

Άρθρο 44. Επιμέρους ζητήματα αδειών διαμονής

Κατεβάστε το άρθρο εδώ.