• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Είσοδος και Εγκατάσταση στη Χώρα
             

Πολιτογράφηση

Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά Πολιτογράφησης

 

Ζητώντας άσυλο

Το άσυλο είναι η προστασία που δίνεται από ένα κράτος σε άτομα που φεύγουν από τη χώρα τους, διότι διώκονται.

 

Πώς να κάνετε αίτημα ασύλου

Η πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης ασύλου είναι ελεύθερη και δωρεάν.

 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5