• Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Hyrja dhe Qëndrimi në vend
             

Naturalizimi

Kushtet-Dokumentet mbështetëse

 

Duke kërkuar azil

Azili është mbrojtja e dhënë nga një shtet për njerëzit që lënë vendin e tyre dhe të cilët i përndjekin.

 

Si të bëni kërkes për azil

Aksesi për procedurën e azilit është e hapur dhe falas.

 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5