• Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Legjislacion

Ligji 3284/2004

Për ratifikimin e Kodit të Shtetësisë greke

ΦΕΚ Α' 217/2004

 

Ligji 3386/2005

Hyrja, qëndrimi dhe integrimi social i shtetasve të vendeve të treta në territorin grek

ΦΕΚ Α΄ 212/2005

 

Ligji 3536/2007

Rregullime të veçanta temash në lidhje me politikën e migracionit dhe çështje të tjera të cilat i përkasin Ministrisë së Punëve të Brendshme, Administrimit Publik dhe Decentralizimit

ΦΕΚ Α' 42/2007

 

Ligji 3613/2007

Rregullime temash të Autoriteteve të Pavarura, të Inspektorit të Përgjithshëm të Administratës Publike,Inspektoratit të Administratës të Kontabilistëve Publik, nën kompetencën e Ministrisë së Punëve të Brendshme

ΦΕΚ Α΄263/2007

 

Ligji 3731/2008

Riorganizim i policisë bashkiake dhe rregullime të çështjeve të tjera në kompetencë të Ministrisë së Brendshme

ΦΕΚ Α' 263/2008

 

Ligji 3801/2009

Çështje të personelit, me kontratë punësimi me afat të pacaktuar, etj dispozitat organizimi / funksioni i Administratës Publike

ΦΕΚ Α' 163/2009

 

Ligji 3838/2010

Dispozitat aktuale për Nënshtetësinë greke dhe pjesëmarrjes politike të minoritarëve dhe të huajve të ligjshëm emigrantët dhe rregullime të tjera

ΦΕΚ Α' 49/2010

 

Ligji 3879/2010

Zhvillimi i mësimit gjatë gjithë jetës dhe dispozita të tjera

ΦΕΚ Α' 163/2010

 

Ligji 3907/2011

Themelimi i Shërbimit Azil-Shërbimi i parapritjes

ΦΕΚ Α' 7/2011

 

Ligji 4071/2012

Marrëveshjet për zhvillimin lokal, qeverisjen dhe administrimin e decentralizuar. Integrim i Direktivës 2009/50/Bashkimit Evropian

ΦΕΚ Α΄85/2012

 
  •  1 
  •  2 
  •  3