• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Legislacja

Ustawa 3284/2004

O ratyfikacji Kodeksu Obywatelstwa Greckiego

ΦΕΚ Α' 217/2004

 

Ustawa 3386/2005

Przyjazd, pobyt i integracja społeczna obywateli krajów trzecich na terytorium Grecji

ΦΕΚ Α΄ 212/2005

 

Ustawa 3536/2007

Specjalne regulacje tematów związanych z polityką migracyjną i z pozostałymi kwestiami, leżącymi w kompetencjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji Publicznej i Decentralizacji

ΦΕΚ Α' 42/2007

 

Ustawa 3613/2007

Uregulowanie tematów dotyczących Niezależnych Władz, Generalnego Inspektora Administracji Publicznej, Służby Inspektorów i Kontrolerów Administracji Publicznej i pozostałych tematów leżących w kompetencjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ΦΕΚ Α΄263/2007

 

Ustawa 3731/2008

Reorganizacja Straży Miejskiej i uregulowanie pozostałych tematów leżących w kompetencjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ΦΕΚ Α' 263/2008

 

Legea 3801/2009

Probleme de personal referitoare la contractul de muncă de drept privat pe durată nedeterminată,etc. Dispoziții privind organizarea/funcționarea administrației publice

ΦΕΚ Α' 163/2009

 

Legea 3838/2010

Dispozițiile actuale pentru cetățenia elenă și politica de participare a expatriaților greci și  a migranților cu statul legal de rezidență și alte reglementări

ΦΕΚ Α' 49/2010

 

Ustawa 3879/2010

Rozwój Kształcenia Ustawicznego i pozostałe przepisy

ΦΕΚ Α' 163/2010

 

Legea 3907/2011

Instituirea unui  Serviciului de Azil-primă recepție

ΦΕΚ Α' 7/2011

 

Ustawa 4071/2012

Regulacje dotyczące rozwoju lokalnego, samorządu i zdecentralizowanej administracji. Inkorporacja Instrukcji 2009/50/WE

 
  •  1 
  •  2 
  •  3 Połaczenie