• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Witajcie w e-MiLang

Celem e-Milang jest zgromadzenie, rozwój, cyfryzacja i organizacja materiału informatycznego zmierzającego do zaspokojenia potrzeb bytowych liczebnych grup imigrantów w Grecji. Jak również upowszechnianie tego materiału za pośrednictwem mediów elektronicznych w celu wsparcia procesu niezakłóconej integracji emigrantów w społeczeństwie i państwie greckim.

Materiał cyfrowy o charakterze informacyjnym prezentowany w ramach e-MiLang składa się z następujących elementów :

  • 9 dwujęzycznych słowników /tłumaczenie z języka greckiego na każdy z następujących języków : albański, bułgarski, rumuński, serbski, chiński /mandaryński/, arabski i angielski
  • 9 dwujęzycznych /po grecku i w każdym ze wspomnianych języków/ broszur - przewodników, informujących imigrantów na temat załatwiania spraw w sektorze publicznym, a jednocześnie zawierających szereg pożytecznych informacji
  • 9 dwujęzycznych /po grecku i w każdym ze wspomnianych języków/ broszur z materiałami informacyjnymi, które ułatwią imigrantom zapoznanie się z kulturą i społeczeństwem greckim.

W celu prezezentacji wyżej wymienionych treści opracowano :

  • wielojęzyczny i multimedialny portal internetowy z możliwością oferowania spersonalizowanych i interaktywnych usług, łącznie z zaawansowanymi systemami poszukiwania i pobierania informacji
  • niezależną okienkową i wielojęzyczną aplikację w formie DVD-ROM, która może przenieść zawartość i funkcje portalu internetowego na poziom lokalny komputerów użytkowników /dla osób nie posiadających połączenia z internetem/.
 

Połaczenie