• Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта

Добре дошли в e-MiLang

e-MiLang има за цел събиране, разработване, цифровизация и организиране на информационни материали, ориентирани към задоволяване на нуждите на живот на многобройните имигрантски групи в Гърция, както и разпространението на тези материали чрез електронни средства, за да подпомогне плавната адаптация и интеграция на целевите групи от имигранти към гръцкото общество и държава.

Информационното цифрово съдържание, разработено в рамките на е-MiLang, ще се състои от следното:

  • 9 двуезични речници (от гръцки към всеки един от следните езици - албански, български, румънски, руски, сръбски, полски, китайски- мандарин, арабски и английски)
  • 9 двуезични (на гръцки и на съответната езикова поддръжка) наръчници, които ще информират и насочват имигрантите в отношенията им с държавата и, успоредно, ще включват поредица от други полезни информации,
  • 9 двуезични издания (на гръцки и на съответната езикова поддръжка) с информация, която ще помогне на имигрантите да се запознаят с общия културен и социален контекст на Гърция.

За наличието на това съдържание, се разработват:

  • многоезичен, мултимедиен сайт с възможности да предоставя персонализирани и интерактивни цифрови услуги, включително усъвършенствани механизми за търсене и извличане на информация
  • независимо многоезично софтуерно приложение с прозорци, под формата на DVD-ROM, което ще изпраща съдържанието и функционалността на сайта на локално ниво на компютрите на потребителите (за тези, които нямат връзка с интернет).
 

Логин