• Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Законодателство

Закон № 3284/2004

За ратифицирането На Кодекса за Гръцко Гражданство

ΦΕΚ Α' 217/2004

 

Закон № 3386/2005

Влизане, пребиваване и социална интеграция на граждани на трети страни на гръцка територия

ΦΕΚ Α΄ 212/2005

 

Закон № 3536/2007

Специални разпоредби за въпроси свързани с имиграционната политика и други теми от компетентността на Министерството на вътрешни работи, държавна администрация и децентрализация

ΦΕΚ Α' 42/2007

 

Закон № 3613/2007 

Регулиране на теми свързани с Независими органи, Генералния инспектор в публичната администрация, Органа на инспектори-одитори в публичната администрация, и други въпроси от компетентността на Министерството на вътрешните работи

ΦΕΚ Α΄263/2007

 

Закон № 3731/2008

Реорганизация на общинската полиция и регулиране на други въпроси от компетентността на Министерството на Вътрешните Работи

ΦΕΚ Α' 263/2008

 

Закон № 3801/2009

Регулиране на проблеми на персонала, работещ по частноправен трудов договор за неопределено време и други разпоредби за организация/функция на публичната администрация

ΦΕΚ Α' 163/2009

 

Закон № 3838/2010 

Актуални разпоредби за гръцкото гражданство и политическото участие на диаспората и на законно пребиваващите имигранти и други корекции

ΦΕΚ Α' 49/2010

 

Закон № 3879/2010 

Развитие на ученето през целия живот и други разпоредби

ΦΕΚ Α' 163/2010

 

Закон № 3907/2011

Създаване на Служба за Убежище - Приемателен Център

ΦΕΚ Α' 7/2011

 

Закон № 4071/2012

Регулации за местното развитие, местното самоуправление и децентрализираната администрация. Интегриране на Директива 2009/50 /ЕО

ΦΕΚ Α΄85/2012

 
  •  1 
  •  2 
  •  3 Логин