• Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta

Добродошли у е-МиЛанг

Акт е-МиЛанг има за предмет сакулљање,развој,дигитализацију и организацију информационог материјала орјентисног на задовољавање потреба живота бројних имигрантских група у Грчкој,као и преношење овог материјала електронским средствима у циљу подршке процесу нормалног прилагођавања и укључивања циљних група имиграната у грчко друштво и државу.

Дигитални садржај информативног карактера који се развија у оквиру е-МиЛанга састоји се од:

  • 9 двојезичних речника(са грчког на сваки од следећих језика:албански,бугарски,румунски,руски,српски,пољски,кинески-мандарински,арапски и енглески)
  • 9 двојезичних брошура(грчки и сваки од наведених језика) које ће информисати и упутити имигранте у нјиховом контакту са државним сектором,док ће истовремено имати низ других корисних информација,
  • 9 двојезичних брошура(грчки и сваки од наведен језика) са информативним материјалом који ће олакшати имигрантима прилагошавање општем културном и социјалном оквиру Грчке
За стављање на располагање овог садржаја развија се:

  • један вишејезични сајт са могућношћу пружања индивидуализованих и интерактивних дигиталних услуга укључујући и напредне механизме претраживања и стицања информација
  • један независни портал и вишејезични софтвер у облики ДВД-РОМ који ће преносити садржај и функционалност интернет адресе на локални ниво на рачунарима корисника(за оне који немају приступ интернету).
 

Прикључивање