• Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Legjislacion

Dekretiva Presidenciale 150/2006

Përshtatja e legjislacionit grek në Direktivën 2003/109 / BE e 25/11/2003 mbi statusin e rezidentëve afatgjatë të vendeve të treta

ΦΕΚ Α' 160/2006

 

Dekretiva Presidenciale 167/2008

Përfundimi  i Dekretit Presidencial 131/2006 "Harmonizimi i legjislacionit grek me Direktivën 2003/86 Komuniteti Evropian / mbi të drejtën e ribashkimit familjar"

223/2008

 

Dekretiva Presidencialel 81/2009

Rregullim i Dekretivës Presidenciale 90/2008 "Përshtatja e legjislacionit grek me dispozitat e Direktivës 2005/85 / BE Këshilli i 1 dhjetor 2005, për standardet minimale mbi procedurat me të cilat Shtetet Anëtare japin dhe tërheqin statusin e refugjatit» (L 326 /13.12.2005)

ΦΕΚ Α' 99/2009

 

Qarkorja 47/2006

Aplikimi i dispozitave të Dekretiva Presidencial nr. 150 "Përshtatje e legjislacionit grek me Direktivën 2003/109 / BE të 25/11/2003 për statusin e banorëve afatgjatë të vendeve të treta"
   

Qarkorja 5/2010

Aplikimi i n.3801 / 2009

(ΦΕΚ Α’ 163)

 

Qarkorja 17/2011

Numërim i ditëve të punës të aprovuara nga IKA, pas kërkesës  së të punësuarit, për numrin e kërkuar të ditëve të punës për lëshimin e lejes së qëndrimit dhe punësimit të shtetasit të një vendi të tretë

   

Vendimi 1768 / 2009/01/27

Përcaktimi i Dokumenteve për marrjen e lejes së rezidentit afatgjatë

   
  •  1 
  •  2 
  •  3