• Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Legjislacion

Απόφαση 10575/12-8-2009

Plotësimi i nr. 8966 / vendimit ministror 2006/05/18 (lejet e qëndrimit)
ΦΕΚ Β΄1828/2009
 
  •  1 
  •  2 
  •  3