• Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Законодавство

Председнички указ 150/2006

Прилагођавање грчког законодавства Директиви 2003/109/ЕК од 25.11.2003. о статусу држављана рећих земаља са дугорочним боравком

ΦΕΚ Α' 160/2006

 

Председнички указ 167/2008

Допуна п.д. 131/2006 ''Хармонизација грчког законодавства са Директивом 2003/86/ЕК Савета за право спајања породице''

ΦΕΚ 223/2008

 

Председнички указ 81/2009

Измена Председничког указа 90/2008 "Прилагођавање грчког законодавства одредбама Директиве 2005/85/ЕК Савета од 01.12.2005. у вези минималних критеријума за процедуре којима земље чланице додељују и опозивају статус избеглице"(Л 326/13.12.2005)

ΦΕΚ Α' 99/2009

 

Председнички указ 114/2010

Увођење јединствене процедуре признавања странцима без држављанства статуса избеглице или статуса лица са правом на заштиту

ΦΕΚ Α 195/2010

 

Упутство 47/2006

Спровођење одредби Председничког указа број 150 "Прилагођавање грчког законодавства Директиви 2003/109/ЕК од 25.11.2003 у вези са статусом држављана трећих земаља са дугорочним боравком
   

Уредба 5/2010

Спровођење одредби Закона 3801/2009

(ΦΕΚ Α’ 163)

 

Упутство 17/2011

Бројање признатих од стране ИКА радних дана,након тужбе запосленог,за тражени број дневница за добијање дозволе боравка за рад држављанина треће земље

   

Одлука 1768/27-1-2009

Одређивање докумената за укључивање у режим дугорочно настањеног

 
  •  1 
  •  2 
  •  3 Прикључивање